Proizvođač:
Dorin
Bitzer
Copeland
Copeland Digital
Režim rada:
-10/45
-30/45
-35/45
Br. kompresora:
1
2
3
4
Rashladni učin: kW
Tolerancija: %Opće napomene

Od izričite je važnosti obratiti pozornost na sljedeće točke:

  • uređaj mora biti ugrađen, provjeren te predan na uporabu od kvalificiranog servisera koji posjeduje sve dokumente propisane zakonom
  • prije ugradnje i puštanja uređaja u pogon moraju se konzultirati sigurnosne norme tog područja
  • uređaj se mora koristiti u svrhu za koju je napravljen, za svaku izmjenu na uređaju i upotrebu u druge svrhe, proizvođač ne odgovara
  • svi dijelovi ambalaže (plastične vrećice, stiropor, drvo, itd.) koji mogu predstavljati potencijalnu opasnost moraju se držati izvan dohvata djece, te se moraju reciklirati po važećim normama lokalnog područja
  • karakteristike električne mreže moraju odgovarati onima napisanim na pločici na uređaju
  • uređaj se mora ugasiti u slučaju kvara ili lošeg rada
  • promjene na strujnom krugu, ili bilo kakve druge izmjene koje nisu odobrene i nisu navedene u ovom priručniku rezultiraju prestankom garancije
  • prilikom servisiranja i mogućih popravaka treba se obratiti ovlaštenom serviseru (preporučenom od Frigo Plus d.o.o), te tražiti upotrebu originalnih rezervnih dijelova. Ukoliko se to ne učini može se ugroziti sigurnost rada stroja te sigurnost radnika u blizini uređaja.

Proizvođač se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu izravnu i neizravnu štetu prema ljudima i stvarima koje su nastale zbog neobaziranja na upozorenja sadržana u ovom programu.